سیمهای عود یا بربط

سیمهای عود یا بربط
 
تعداد سیم در عودهای مختلف بنا به سلیقه و نیاز نوازندگان بین 8 تا 16 سیم می‌باشد، اما در ایران عودها بین 10 تا 13 سیم را دارا هستند. به دلیل کوتاه بودن دسته عود بخش زیادی از طول سیم بر روی صفحه ساز قرار دارد.
سیمهای عود به صورت جفت جفت کوک می‌شوند و در صورت فرد بودن تعداد سیمها معمولا بالاترین سیم به صورت تک استفاده می‌شود. جنس سیمهای عود ترکیبی از سیمهای نایلونی و فلزی می‌باشد. هر سیم از یک طرف بعد از عبور از شیطانک به گوشی مربوط به خودش و از طرفی دیگر به سیمگیر متصل می‌گردد. خرک عود نیز به دو صورت ثابت و متحرک ساخته می‌شود.
/ 0 نظر / 647 بازدید